სერვისები

სერვისები

ISO სტანდარტებზე დაყრდნობით

ISO 9001:2015

ხარისხის კონტროლი

ISO 14001:2015

გერემოს მენეჯმენტი

ISO 26000:2010

საზოგადოებრივი პასუხისგებლობა

ISO 45001:2018

ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების მენეჯმენტი

ISO 31000:2018

რისკების
მართვა

ISO Integrated

მენეჯმენტის
სისტემა