01

აუდიტი

სამუშაო გარემოს შემოწმება.
​ 
სამუშაო გარემოს უსაფრთხოებისა და საკანონმდებლო მოთხოვნებთან შესაბამისობის გეგმის შემუშავება.

გარემოსდაცვითი და ნარჩენების მართვის მოთხოვნების შესაბამისობაბაში მოყვანის გეგმა.

დოკუმენტაციის აუდიტი.

არსებულის შემთხვევაში, უსაფრთხოების სამსახურის სამუშაო პროცესების დაგეგმარება.

წარმოების ინსპექცია – სერტიფიცირებული დოკუმენტაცია ზედამხედველი სამსახურისგან.

მისამართი

ჟიული შარტავას ქუჩა N33, მე-2 სართული, 0160, თბილისი

+995 595 567 143
info@smgroup.ge

გაყიდვების დეპარტამენტი

sales@smgroup.ge
+995 595 567 147
+995 577 208 787