შრომის უსაფრთხოების სასერთიფიკაციო გამოცდისთვის მოსამზადებელი ექსპრეს კურსი.

 

#SMG აცხადებს მიღებას შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტების გადამზადების ექსპრეს კურსზე.

პროგრამის თემები:

  1. შრომის კოდექსი.
  2. საქართველოს ორგანული კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ.
  3. საფრთხეების იდენტიფიცირება და რისკების შეფასება.
  4. ელექტრო და სახანძრო უსაფრთხოება.
  5. სიმაღლეზე მუშაობა.
  6. შრომის უსაფრთხოება სამშენებლო სექტორში.

 

კურსის ხანგრძლივობა 5 დღე. (11 საათი)

ტრენერი: ალექსანდრე კორკოტაძე

ტრენინგის ღირებულება 180 ლარი.

რეგისტრაციის შემდეგ გამოგეგზავნებათ აჯენდა.

 

რეგისტრაციის ფორმა: https://forms.gle/KnuPYJJ9MKuRVMKs8

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: სანაპიროს 6. https://goo.gl/maps/s6RDuW59ZHptpcVn7 

577 20 87 87;

sales@smgroup.ge;