ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

SMG-ის მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ექსპერტთა გუნდი, პარტნიორებს სთავაზობს: ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მრავალპროფილურ მომსახურებას, ინდუსტრიის სპეციფიკიდან გამომდინარე.

ჩვენი მიზანი

SMG – ჯგუფი მიზნად ისახავს, პარტნიორ კომპანიებში ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მკაფიო და თანმიმდევრული პოლიტიკის შექმნას.
ჩვენი პრიორიტეტია აპრობირებული პრაქტიკის დანერგვა პარტნიორ კომპანიებში, რის მისაღწევადაც აუცილებელია კომპანიის თითოეული თანამშრომლის ჩართულობა.

რა გვხვდის ინდუსტრიის ექსპერტებად

SMG – ის ჯგუფი პარტნიორებს სთავაზობს სწორ და კომპეტენტურ კონსულტაციას ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის საკითხებში.

SMG – ის ჯგუფს გააჩნია 25 წელზე მეტი გამოცდილება, ჩვენი მიზანია პარტნიორებს შევთავაზოთ უმაღლესი ხარისხის მომსახურება საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა მათი ბიზნესისთვის. SMG – ის პარტნიორები ენდობიან ჯგუფის მრავალწლიან გამოცდილებას. გუნდი ყოველთვის მზად არის ახალი გამოწვევებისთვის და ტექნიკური თუ იურიდიული კონსულტაციის გასაწევად.

ჩვენი გუნდი

ალექსანდრე კორკოტაძე

დამფუძნებელი & წამყვანი ექსპერტი

თორნიკე რაზმაძე

პროექტების კოორდინატორი

მარი თავაძე

მთავარი სპეციალისტი

ნინი აჯიბეგიშვილი

გაყიდვების გუნდის ხელმძღვანელი