ჩვენ შესახებ

SMG-ის მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ექსპერტთა გუნდი, პარტნიორებს სთავაზობს: ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მრავალპროფილურ მომსახურებას, ინდუსტრიის სპეციფიკიდან გამომდინარე.

ჩვენი მიზანი

SMG – ჯგუფი მიზნად ისახავს, პარტნიორ კომპანიებში ჯანმრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მკაფიო და თანმიმდევრული პოლიტიკის შექმნას.
ჩვენი პრიორიტეტია აპრობირებული პრაქტიკის დანერგვა პარტნიორ კომპანიებში, რის მისაღწევადაც აუცილებელია კომპანიის თითოეული თანამშრომლის ჩართულობა.

ISO სტანდარტებზე დაყრდნობით

ISO 9001:2015

ხარისხის კონტროლი

ISO 14001:2015

გერემოს მენეჯმენტი

ISO 26000:2010

საზოგადოებრივი პასუხისგებლობა

ISO 45001:2018

ჯანმრთელობის და უსაფრთხოების მენეჯმენტი

ISO 31000:2018

რისკების
მართვა

ISO Integrated

მენეჯმენტის
სისტემა